Fundusze Europejskie
X Fundusze Europejskie

Badania

 

Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług nasza firma okresowo monitoruje jakość wykonywanych prac poprzez przeprowadzenie pomiarów i badań:
 

  •    stężania czynników szkodliwych na stanowiskach pracy,
  •    stężeń włókien azbestu w powietrzu w rejonach prowadzenia prac demontażowych,
  •     identyfikacji rodzaju i ilości włókien azbestu w pobranych próbkach materiałów budowlanych zawierających azbest.

 

Wszystkie badania prowadzone są przez profesjonalne akredytowane laboratoria pomiarowe i analityczne stale współpracujące z naszą firmą.  Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że opracowana i stosowana przez naszą firmę technologia demontażu materiałów zawierających azbest jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i środowiska, w żadnym przypadku nie stwierdzono przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń.

 

 

Pomiary, analizy i ekspertyzy dotyczące azbestu mogą być również realizowane na indywidualne życzenie klienta.