Fundusze Europejskie
X Fundusze Europejskie

  Ekspertyzy                                                                                                               

 

Długoletnie doświadczenie w dziedzinie azbestu pozwoliło nam na stworzenie specjalnej oferty dla naszych klientów i zaproponowanie nowej usługi.

Oferujemy opracowania: 

 

EKSPERTYZ

BUDYNKÓW I OBIEKTÓW,
W KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBES
T

 


 

Polskie prawodawstwo nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków szereg obowiązków związanych z zarządzaniem budynkami, w których jest wykorzystywany azbest.


Nowa oferta jest wyjściem naprzeciw tym wymogom. Głównym celem jest również pomoc w podejmowaniu dalszych decyzji dotyczących postępowania z azbestem, w tym podjęcia decyzji o inwestycji związanej z wymianą wyrobów azbestowych na bezpieczne.

 

Ofertę naszą kierujemy do:

 

  •     zarządców budynków
  •     zarządców obiektów przemysłowych
  •     spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
  •     właścicieli prywatnych.