Fundusze Europejskie
X Fundusze Europejskie

KONTAKT

 

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE  agraf
 

ul. Tylna 17,

41-712 Ruda Śląska

 

 

 

32  725 45 48

32  793 57 77

 

 

Przedstawiamy ofertę kompleksowego wykonania prac z azbestem.

 

 Oferta obejmuje:
 

 • zabezpieczenie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami - wydzielenie strefy zagrożenia i montaż odpowiednich zabezpieczeń
   
 • demontaż  materiałów  zawierających azbest -  wykonywany  z  zastosowaniem  specjalistycznych  technologii demontażu  na  mokro  wraz  z  usuwaniem  pyłu  azbestowego,  przez  przeszkolone  brygady  wyposażone w specjalistyczne środki  ochrony osobistej
   
 • zabezpieczenie, załadunek i przygotowanie odpadów zawierających azbest do transportu - pakowanie odpadów w folie o grubości 0,2 mm i ich specjalne oznakowanie
   
 • transport - wykonywany przez uprawnione jednostki dysponujące samochodami przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych w zabezpieczonych kontenerach
   
 • utylizacja odpadów azbestowych o kodach odpadu 17 06 05* i 17 06 01* - selektywne deponowanie odpadów na składowiskach odpadów niebezpiecznych
   
 • monitoring powietrza - realizacja badań laboratoryjnych na zawartość włókien azbestowych w powietrzu
   
 • wypełnianie wymogów formalno - administracyjnych - opracowywanie pełnej dokumentacji technicznej.


Wszystkie prace wykonywane są zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.
Wieloletnie doświadczenie i stała koordynacja naszych realizacji z organami nadzorczymi Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji  Sanitarnych  i  Ochrony  Środowiska  oraz  Powiatowych  Nadzorów  Budowlanych  są gwarancją bezpieczeństwa
i profesjonalizmu.

Podstawą naszej działalności jest wpis do rejestru BDO nr 000046698.

Informujemy Państwa, że jesteśmy firmą specjalizującą się w pracach z azbestem. Załatwiamy wszelkie formalności administracyjne, opracowujemy plan prac oraz pełnimy nadzór nad robotami.Posiadamy szerokie referencje.

Poszczególne prace wyceniane są indywidualnie w zależności od specyfiki usługi, miejsca wykonania prac, powierzchni demontażu, rodzaju materiałów azbestowych, obecności innych materiałów.

Okresowo  monitorujemy  jakość  wykonywanych  prac  poprzez  przeprowadzenie  badań  stężania czynników szkodliwych
na stanowisku demontażu azbestu i w środowisku atmosferycznym. Wszystkie przeprowadzone badania na stężenie włókien azbestu w powietrzu wykazały prawidłowość technologii, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń włókien azbestu, a warunki prowadzenia  prac zostały uznane za bezpieczne.

Ponadto informujemy, że posiadamy specjalistyczny sprzęt do robót z azbestem tj. odkurzacze przemysłowe do azbestu, narzędzia wolnoobrotowe z miejscowymi odciągami itp. Pracownicy posiadają szkolenia bhp do prac  z wyrobami zawierającymi azbest, specjalistyczne badania lekarskie, oraz pełne wyposażenie w środki ochrony indywidualnej.

 

 

 

Pozostając w przekonaniu, że nasza oferta jest interesująca, miło nam będzie przystąpić do współpracy.
W przypadku pytań lub sugestii pozostajemy do Państwa dyspozycji.